Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  2. ข่าวประกาศจากโรงเรียน
  3. เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเ...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education การเ…

วัน พุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้าน...

อ่านต่อ...

กิจกรรมสร้างสรรค์ออกแบบและประดิษฐ์กระทงของนักเรียน…

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเทศบ...

อ่านต่อ...

การเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education การเรียนรู้…

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้า...

อ่านต่อ...

คุณสุปราณี ลีสิริกุล จากบริษัทสินสิริโฮมโปร จำกัด …

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ท่านผู้อำนวยการวาส...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไ…

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณครูรัชนีภรณ...

อ่านต่อ...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธงเกี่ยวกับกา…

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเเท...

อ่านต่อ...

ร่วมทำบุญกฐินกับโรงเรียนเทศบาลวันกลาง

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ท่าน ผอ.วาสนา...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่ว…

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบา...

อ่านต่อ...

เตรียมความพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ภ…

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเท...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education เรีย…

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเท...

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ Steam Education “การ…

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนเท...

อ่านต่อ...

หน่วยการเรียนรู้ 4 ป. (ปลูก ปรุง ปรับ แปรรูป) สำหร…

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เริ่มต้นภาคเรียน...

อ่านต่อ...

การประชุมเพื่อติดตามในประเด็นต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเ...

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 /…

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาแก้มใส โรงเรียน...

อ่านต่อ...

การอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบพัฒนางาน ตาม…

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรง...

อ่านต่อ...

ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการศึกษากับ บ.โตเกียวมอเตอร์

ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการศึกษากับ บ.โตเกียวมอเตอร์ ณ...

อ่านต่อ...

เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ…

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโร...

อ่านต่อ...

การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลลำน้ำ...

อ่านต่อ...

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น​ 2565 ความสำเร็จในปีท…

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ช...

อ่านต่อ...

ตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า…

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเ...

อ่านต่อ...

ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดตราชูวนาราม

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครู และบุค...

อ่านต่อ...

ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดตราชูวนาราม

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครู และบุค...

อ่านต่อ...

ข้าร่วมการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ…

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางวาสนา แม้นญาติ...

อ่านต่อ...

ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไป ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรี…

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คุณครูเพชรดา ศรีน...

อ่านต่อ...

เข้าร่วมการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝ…

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนางวาสนา แม้น...

อ่านต่อ...

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2…

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนางวาสนา แม้น...

อ่านต่อ...

bnw map

เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom