Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  2. ข่าวประกาศจากโรงเรียน
  3. เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมของโรงเรียน

bnw map

เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom