Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ทำทุกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำทุกพื้นที่ให้สวยงามน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์..ต้อนรับเปิดเทอม

ทำทุกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำทุกพื้นที่ให้สวยงามน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์..ต้อนรับเปิดเทอม

bnw 2564 06 10 01

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom