Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวนโยบายในการจัดการศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ​โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง​ โดยนางวาสนา​ แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวนโยบายในการจัดการศึกษาภายใต้
การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด​ พร้อมทั้งได้มอบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนและอาหารเสริม (นม) ให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียน
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom