Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กลุ่มงานอนามัยศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ออกตรวจสุขภาพนักเรียน​โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอวแวง​ ในระดับชั้น​ ป.1- 6

21 มิ.ย. 2564​ โดยกลุ่มงานอนามัยศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ออกตรวจสุขภาพนักเรียน​โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอวแวง​ ในระดับชั้น​ ป.1- 6 ตามแผนที่กำหนดการ
ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงขอกราบขอบพระคุณมา​ ณ​ โอกาสนี้ค่ะ
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom