Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ​ ณ​ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน​

วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00-15.30 น.
นำโดยนางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ​ ณ​ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน​ เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางปฏิบัติ​ โดยร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตามมาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
 
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom