Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่นมีการแสดงเป็นตัวละครสำคัญต่างๆ การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งไม่แออัด เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom