Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นำเสนอถึงการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ผ่านทาง Zoom Could Meeting

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วย ฝ่ายวิชาการ ประชุมออนไลน์นอกรอบ ร่วมกับท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนำเสนอถึงการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ผ่านทาง Zoom Could Meeting ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศน์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
 
 
{gallery}bnw_2564-08-04{/gallery}
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom