Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วม"โครงการโรงเรียนเราต้องสะอาด"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม
 และในการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้รายงานถึงผลการเข้าร่วม"โครงการโรงเรียนเราต้องสะอาด" โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นที่ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบ้านหนองแวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ของโรงเรียน
 
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom