Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564 พิธีสมโภชศาลหลักเมือง 65 ปี พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี และรำบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom