Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

บรรยากาศสีเขียวรอบๆโรงเรียน แหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัย พืชผักสวนครัวรั้วกินได้

บรรยากาศสีเขียวรอบๆโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัย พืชผักสวนครัวรั้วกินได้
 
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom