Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การทดสอบโอเน็ต O-NET

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยตัวแทนครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบโอเน็ต O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน
ในการสอบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ใส่ใจในทุกกระบวนการ จากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตลอดจนพี่ ป.6 ที่น่ารักทุกคน ที่ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
 
{gallery}bnw_2565-02-02{/gallery}
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom