Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง อายุ 5-11 ปี เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิค-19 เข็มที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง อายุ 5-11 ปี เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิค-19 เข็มที่ 1 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น บริการฉีดวัคซีนโดย โรงพยาบาลขอนแก่น
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom