Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การสอบ National Test (NT) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 ที่สมัครใจสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง​สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น บริหารงานโดย​นางวาสนา​ แม้นญาติ​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดบริการสอบ National Test (NT) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 ที่สมัครใจสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล
ขอขอบคุณท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น บริการข้อสอบ ขอบคุณต้นสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ติดตามดูแลให้กำลังใจ ขอบคุณผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิค-19 ในครั้งนี้
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom