Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/65

วันที่ 18 มีนาคม 2565
ท่านผอ.วาสนา แม้นญาติ
เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/65 เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom