Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ต้องรับ ท่านรอง ผอ.สุพัตรา โถบำรุง รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงาน และการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศฐาลบ้านหนองแวง ได้ให้การต้องรับ ท่านรอง ผอ.สุพัตรา โถบำรุง รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงาน และการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคูที่ให้เกียรติมาชื่นชม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom