Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ เข้าประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมโดย หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom