Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

งานปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นำโดยท่านผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตร ให้กับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564ภายใต้โครงการต่อเติมเสริมฝัน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา
การจัดงานบรรยากาศที่อบอุ่น เรียบง่าย ตามบริบทของโรงเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เว้นระยะห่างทางสังคม
ท่านผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และสมุดบัญชีออมทรัพย์ เพื่อต่อเติมเสริมฝันให้กับนักเรียน ใช้เป็นทุนการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร็จ เติบโตเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติสืบไป
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom