Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ตรวจสุขภาพประจำปี โดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
ครูและบุคลลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น
สุขภาพดีชีวีมีสุข 
ห่วงใย  ใส่ใจ
 ครอบครัวหนองแวง
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom