Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมทำพิธีไหว้ขอพร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ศาลปู่ย่า เพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อมและเป็นสิริมงคลเนื่องในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

"ความกตัญญูรู้คุณ เป็นสิ่งค้ำจุนสังคม เป็นคำพูด ที่เราทุกคนชาวหนองแวง ยึดถือปฏิบัติและพร้อมที่จะส่งต่อให้ลูกๆหนองแวง "
วัน พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำพิธีไหว้ขอพร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ศาลปู่ย่า เพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อมและเป็นสิริมงคลเนื่องในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom