Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ดร.เล็ก พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ให้การต้อนรับ ดร.เล็ก พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน จึงเดินทางมามอบเครื่องแสกนลายมือและแทปเล็ตให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ในนามของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom