Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.​ 2565​ ท่านผู้อำนวยการวาสนา​ แม้นญาติ​มอบหมายให้คณะครูร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำ
เนื่องจากวันที่​ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)
โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อร่วมกันรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ต้นเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออก
อาการของโรคไข้เลือดออก 
มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วัน
อ่อนเพลีย ซึมลง
คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว
หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกบริเวณอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ อุจจาระมีเลือดปน
ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวา
หากพบอาการดังกล่าว ให้รีบปรึกษาแพทย์และทำการรักษา
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต" R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom