Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

รับมอบแทปเล็ต จำนวน 30 เครื่อง พร้อมโปรแกรมการเรียนในระบบไอที เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จากท่าน ดร. พรณี สึมิ ( ดร. เล็ก) กรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข และคุณครูพจมาน ชาภักดี ตัวแทนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงโดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการรับมอบ จากท่าน ดร. พรณี สึมิ ( ดร. เล็ก) กรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด ในนามของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom