Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาและกัญชง”
โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
สำหรับ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 11 โรงเรียน ให้เป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาและกัญชง” สืบเนื่องมาจาก การปลดล็อกกัญชาจากสารเสพติดเป็น ‘สมุนไพรควบคุม’ ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนครอบครองกัญชาได้อย่างเสรี แม้จะมุ่งการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพ แต่สำหรับการใช้กัญชาสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่เป็นผลดี เพราะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมอง อาการทางจิตและระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายของนักเรียนได้ ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ประกาศนโยบายห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสม ส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถานศึกษาโดยเด็ดขาด และให้สถานศึกษาเร่งสื่อสารกับนักเรียนเพื่อให้รู้เท่าทันป้องกันการนำกัญชาหรือกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งปรับหลักสูตร การเรียนการสอนให้เยาวชนรู้คุณและโทษของกัญชา เพราะพบว่า ขณะนี้มีการแปรรูปกัญชา ในอาหารมากขึ้น เช่น คุกกี้ ขนมเบเกอรี่ น้ำผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงยังพบว่ามีประชาชนเสียชีวิตจาก การใช้กัญชาแล้วแพ้มาแล้ว ดังนั้น จะเร่งทำความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน สำหรับมาตรการเฝ้าระวังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จะมีครูทำหน้าที่ในการดูแลอาหาร ขนม สวัสดิการต่าง ๆ ที่เข้าสู่โรงเรียน ดังนั้น มุมหนึ่ง เราต้องจัดการกำกับให้ไม่มีอาหาร หรือไม่มีการเอากัญชา หรือผลิตภัณฑ์กัญชาใด ๆ เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเลย ด้วยเหตุผลที่ว่า การบริโภคในเด็ก จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ เราต้องกำกับควบคุมเรื่องนี้ค่อนข้างสูง นี่คือของความเสี่ยงที่จะมีสารเข้ามาอยู่ในโรงเรียน
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom