Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมพิธีรับมอบถังขยะขนาด 8.5 ลิตร จำนวน 158 ใบ และไม้กวาดพร้อมที่โกยขยะจำนวน 61 ชุด จากนายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเลอแคสเซีย

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ร่วมพิธีรับมอบถังขยะขนาด 8.5 ลิตร จำนวน 158 ใบ และไม้กวาดพร้อมที่โกยขยะจำนวน 61 ชุด จากนายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเลอแคสเซีย ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อใช้ในประโยชน์สาธารณต่อไป
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom