Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นักเรียนชั้นอนุบาล 2และ3 ได้ออกไปศึกษาเรียนรู้นอกโรงเรียน

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นอนุบาล 2และ3 ได้ออกไปศึกษาเรียนรู้นอกโรงเรียน ที่ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ได้พบกับเจ้าที่หน้าห้องสมุดที่น่ารัก และใจดี นักเรียนได้ฟังนิทานที่ชอบ และได้เรียนรู้การพับผีเสื้อ จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะ
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom