Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

 บรรยากาศการเรียนรู้ สตรีมศึกษา (STEAM EDUCATION) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ

วันอังคารที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 บรรยากาศการเรียนรู้ สตรีมศึกษา (STEAM EDUCATION) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และ คณิตศาสตร์(Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาจนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
วันนี้เป็นผลงานของน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการอำนวยการเรียนรู้ของคุณครูหทัยมาศ เจริญสุข และท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ซึ่งในวันนี้เด็กๆ ช่วยกันสร้างสรรค์เมนู มหัศจรรย์ ข.ไข่ จากการร่วมกันคิด สู่การปฏิบัติในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดี ชีวีมีสุข เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ และเมนูที่เด็กๆ เลือกทำในวันนี้คือ ไข่ม้วน และ ทาโกะยากิ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและเพลิดเพลินไปกับการรังสรรค์เมนูไข่ที่โปรดปรานของเด็กๆ 
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom