Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในระดับทอง โดยคณะกรรมการประเมินจากโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น

วันพุธที่​ 6 กรกฎาคม​ พ.ศ.2565 ณ​ ห้องประชุมอรพิม​ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นำโดยนางวาสนา​ แม้นญาติ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในระดับทอง โดยคณะกรรมการประเมินจากโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประเมินตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ
ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom