Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมทำบุญ “ถวายเทียนเข้าพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ร่วมทำบุญ “ถวายเทียนเข้าพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบไป ณ วัดตราชูวนาราม จากนั้นร่วมกันตั้งจิตสมาธิและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอันเป็นกุศล
และในโอกาสอันดีนี้ ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงขอขอบพระคุณคุณประพนธ์ สุวรรณวานิช (เฮียเปี๊ยก) เจ้าของร้าน ส.แสงสุวรรณ และร้านร่มไม้แสงสุวรรณ ที่มอบชุดขาวปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 92 ชุด มา ณ โอกาสนี้ ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ กิจการรุ่งเรือง คิดหวังสิ่งใดขอให้เป็นดังปรารถนา 
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom