Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 13.30 น. ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคุณครูนุษรา แก้วใสย์ และ คุณครูเพชรดา ศรีน้อย เดินทางไปมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)เนื่องในโอกาส “พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)" โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีที่ดำเนินงานไปในภาคเช้าแล้วนั้น ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom