Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม​ จากศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกสำรวจสภาวะทันตกรรมช่องปากและเคลือบหลุมล่องฟันให้กับนักเรียนในระดับชั้น​อนุบาล-ป.2

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม​ จากศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกสำรวจสภาวะทันตกรรมช่องปากและเคลือบหลุมล่องฟันให้กับนักเรียนในระดับชั้น​อนุบาล-ป.2 การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กมีฟันกรามน้ำนมขึ้น(อายุประมาณ 3 ปี) ทันตแพทย์มีวิธีช่วยป้องกันไม่ให้ฟันกรามน้ำนมผุโดยการเคลือบหลุมร่องฟันและจะทำอีกครั้งตอนฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นใหม่ๆ อายุประมาณ 6-7 ปีเป็นเสมือนเกราะป้องกันบริเวณร่องฟันกรามช่วยเด็กๆ แปรงฟันได้ง่ายขึ้น
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom