Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และมาตรการในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

วันอังคารที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
เวลา 08.15 น.ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงร่วมกับนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ ให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเกี่ยวกับการประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และมาตรการในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนทุกคน และในช่วงท้ายท่านผู้อำนวยการฯ ยังให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกับนักเรียนอีกด้วย
“สุขภาพดี ชีวีมีสุข”
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom