Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มอบหมายให้คุณครูวิวัตน์ นามชุยนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน ณ สุดาปาร์ครีสอร์ท แอนล์โฮเต็จ ตำบลบ้านค้อ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ และเรียนรู้วิถีคนรุ่นใหม่ ขอเป็นกำลังให้ครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมทูบีนัมเบอร์วันสู้ๆๆคะ
นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom