Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ "เส้นทางอาหารปลอดภัย" ของนักเรียนระดับชั้น ป.1

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
#กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education หน่วยการเรียนรู้ "เส้นทางอาหารปลอดภัย" ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ซึ่งได้เรียนรู้การทำอาหารเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) จากประสบการณ์จริง เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข สู่กระบวนการบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีวิตได้อย่างสอดคล้อง ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Steam Education
#เมนูอาหารวันนี้ น้อง ป.1 ภูมิใจนำเสนอ “ยำรวมมิตร และข้าวโพดคลุกเนย" ซึ่งได้รับการควบคุมดูแลขั้นตอนการทำอาหารอย่างปลอดภัยโดย คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข และ Mr. Richard (ครูต่างชาติ) พร้อมด้วยคุณป้าอุไรรัก หมื่นกันยา แม่ครัว คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร โดยคุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม
เมนูอาหาร คือ ยำรวมมิตร+ข้าวโพดคลุกเนย
คาร์โบไฮเดรต ได้จาก ข้าว ข้าวโพด เนย น้ำตาล
โปรตีน ได้จาก หมู ไส้กรอก ปูอัด หมูยอ 
วิตามินได้มาจาก แครอท ผักชีฝรั่ง ผักสลัด
เกลือแร่และแร่ธาตุ ได้จาก ข้าวโพด ผักสลัด
ไขมัน ได้จาก ไส้กรอก เนย
 ภาษาอังกฤษ ข้าวโพด Buttered Corn
 ภาษาจีน ข้าวโพด 甜玉米 เถียน ยู่ หมี่
“ นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom