Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

คุณประพนธ์ สุวรรณวานิช(เฮียเปี๊ยก)เจ้าของร้าน ส. แสงสุวรรณ ที่ได้มามอบชุดนักเรียน ชุดลูกเสือและชุดพละ ตั้งแต่ชั้นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นำโดยผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ คณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอกราบขอบพระคุณคุณประพนธ์ สุวรรณวานิช(เฮียเปี๊ยก)เจ้าของร้าน ส. แสงสุวรรณ ที่ได้มามอบชุดนักเรียน ชุดลูกเสือและชุดพละ ตั้งแต่ชั้นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญกิจการเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้เป็นดังปราถนา
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom