Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนบันทึกภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธ​ ที่​ 24 สิงหาคม​ ​พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.​
ณ​ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง​ ท่านผู้อำนวยการวาสนา​ แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง​ ได้ให้การต้อนรับทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT KHONKAEN) ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนบันทึกภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสถานีฯ
และในวันเดียวกัน​นี้ เวลา​ 16.00 น.​ ณ​ ห้องแสดง​ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย​ ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้เดินทางไปยังสถานีฯ เพื่อให้สัมภาษณ์ในข่าวสด​ รายการ “อีสานวันนี้​“ ซึ่งออกอากาศเวลา​ 16.00-17.00 น. ถึงประเด็น: การดำเนินงานในฐานะโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติ โดยมีนางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง​ และนางหทัยมาศ เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ร่วมวงสนทนา และประเด็นในการให้สัมภาษณ์ คือ ความเป็นมาของการดำเนินงานฯ ที่เป็นนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชน เน้นการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน โดยนำแนวทางสุขบัญญัติ 10 ประการมาประยุกต์ใช้จนได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สามารถติดตามรายการข่าวย้อนหลังได้
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom