Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นำโดยนางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั้งด้านเอกสารและด้านสถานที่

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom