Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไป ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คุณครูเพชรดา ศรีน้อย คุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม นายไพศาล หมื่นกันยา และนางอุไรรัก หมื่นกันยา ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไป ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom