Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น​ 2565 ความสำเร็จในปีที่ 2 ติดต่อกัน

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น​ 2565 ความสำเร็จในปีที่ 2 ติดต่อกัน
นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อม
ด้วยคณะครู ร่วมเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom