Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการศึกษากับ บ.โตเกียวมอเตอร์

ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการศึกษากับ บ.โตเกียวมอเตอร์ ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับฟังโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อการประกอบอาชีพบริบาล จาก ดร.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเข้าร่วมรับฟัง เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมสนุบสนุนให้นักเรียนโอกาสได้ศึกษาต่อ สามารถมีงานทำในต่างประเทศและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบในเขตเทศบาล แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร“การเรียนรู้ สู้ภัยฝุ่น ในโรงเรียน” เพื่อเป็นการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพต่อภาวะวิกฤตฝุ่นละอองที่อาจก่อให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom