Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ Steam Education “การรักษาสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงแต่จะทำให้ดูสะอาดและสดชื่นในทุกๆวัน แต่ยังช่วยป้องกันการเริ่มต้นและแพร่กระจายของโรคไปสู่คนรอบข้าง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ Steam Education “การรักษาสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงแต่จะทำให้ดูสะอาดและสดชื่นในทุกๆวัน แต่ยังช่วยป้องกันการเริ่มต้นและแพร่กระจายของโรคไปสู่คนรอบข้าง “ ด้วยการ
- กำจัดเหาด้วยวิธีธรรมชาติ โดยนำพืชในโรงเรียน ใบน้อยหน่า มะกรูด และใบขี้เหล็ก มาทำน้ำยาฆ่าเหา
- อาบน้ำชำระร่างกาย ด้วยการนำมะขาม ผ้า ใยบวบ ฟองน้ำ มากำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย
- ถอดบทเรียนด้วยกิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน
#เป็นมากกว่าโรงเรียน เพราะเราคือครอบครัว ทนว.
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom