Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

คุณสุปราณี ลีสิริกุล จากบริษัทสินสิริโฮมโปร จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอกราบขอบพระคุณคุณสุปราณี ลีสิริกุล จากบริษัทสินสิริโฮมโปร จำกัด ที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ กิจการรุ่งเรือง คิดหวังสิ่งใดขอให้เป็นดังปรารถนา
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom