Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ให้กับคุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ ให้กับคุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขม ด้วยรักและห่วงใยส่งมอบกำลังใจ ให้มีสุขภาพ
ที่แข็งเเรงจากใจ ครอบครัวหนองแวง
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
ผู้รายงาน : คุณครูจริยาพร พรมสิงห์
ภาพถ่าย : คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom