Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

 การให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน แผนเผชิญเหตุ วิธีการเอาตัวรอดจากกรณีกราดยิง “ หนี ซ่อน สู้ “

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เป็นสิ่งที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงให้ความสำคัญ
 การให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน แผนเผชิญเหตุ วิธีการเอาตัวรอดจากกรณีกราดยิง “ หนี ซ่อน สู้ “ #หนึ หากเกิดเหตุ ต้องตั้งสติให้ดี มองหาเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ #ซ่อน หากไม่สามารถหลบหนีได้ หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัว อยู่ให้เงียบที่สุด #สู้ เป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้ ร่วมกันสู้เพื่อเอาชีวิตรอด #โทร. 191 ขอความช่วยเหลือ
 การให้ความรู้กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 1. ตั้งสติให้ดี 2. กดสัญญาณเตือนภัย 3.โทรศัพท์แจ้ง 191 4.การใช้ถังดับเพลิง 5.หมอบคลานต่ำเมื่อพบควันออกจากพื้นที่
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข
ภาพถ่าย : นางสาวชญานี สิงห์โต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom