Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จัดกิจกรรม  ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน แผนเผชิญเหตุ วิธีการเอาตัวรอดจากกรณีกราดยิง “ หนี ซ่อน สู้

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เป็นสิ่งที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงให้ความสำคัญทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
 ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน แผนเผชิญเหตุ วิธีการเอาตัวรอดจากกรณีกราดยิง “ หนี ซ่อน สู้ “ #หนึ หากเกิดเหตุ ต้องตั้งสติให้ดี มองหาเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ #ซ่อน หากไม่สามารถหลบหนีได้ หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัว อยู่ให้เงียบที่สุด #สู้ เป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้ ร่วมกันสู้เพื่อเอาชีวิตรอด #โทร. 191 ขอความช่วยเหลือ
 ให้ความรู้กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 1. ตั้งสติให้ดี 2. กดสัญญาณเตือนภัย 3.โทรศัพท์แจ้ง 191 4.การใช้ถังดับเพลิง 5.หมอบคลานต่ำเมื่อพบควันออกจากพื้นที่
และเมื่อได้รับความรู้แล้วทางโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงซึ่งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active learning ) ลงมือซ้อมแผนต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ เพื่อนักเรียน ครูและบุคลากรจะได้เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นจริง
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
ผู้รายงาน : คุณครูพจมาน ชาภักดี
ภาพถ่าย : คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom