Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและสอดคล้องกับโรงเรียนเราซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั่นคือกิจกรรมแปรงฟันของลูกๆหนองแวง ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักกับการแปรงฟัน (สูตร 2 2 2)

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและสอดคล้องกับโรงเรียนเราซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั่นคือกิจกรรมแปรงฟันของลูกๆหนองแวง ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักกับการแปรงฟัน (สูตร 2 2 2) คือ
2 แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน
2 แปรงฟันนาน 2 นาทีขึ้นไปด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
2 งดกินอาหาร 2 ชั่วโมงหลังแปรงฟัน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
ผู้รายงาน : คุณครูพจมาน ชาภักดี
ภาพถ่าย : คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom