Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมสวัสดีปีใหม่ และอวยพรวันเกิดย้อนหลัง ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ

     คณะครูและบุคลากร รร.เทศบาลบ้านหนองแวง ร่วมสวัสดีปีใหม่ และอวยพรวันเกิดย้อนหลัง ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิดและตลอดไปด้วยเถิด
20210112 01 20210112 02
20210112 03 20210112 04
20210112 05 20210112 06
   
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom