Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

คณะครูและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

      
     ผู้บริหาร มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาดตามห้องเรียน และจุดต่างๆ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จัดเตรียมอุปกร์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้มีพร้อมใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ใน วันจันทร์ ที่ 25 ม.ค.64
เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่าน
20210123 01 20210123 02
20210123 03 20210123 04
20210123 05 20210123 06
20210123 07 20210123 08
20210123 09 20210123 10
20210123 11 20210123 12
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom