Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโลกกว้างให้กับลูกๆหนองแวงได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
คณะคุณครูและบุคลากรได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโลกกว้างให้กับลูกๆหนองแวงได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการทดลองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองเรื่องสารเรืองแสง การทดลองผสมสารเคมี การทดลองทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำยาล้างมือ พิมเสนน้ำ สบู่เหลว การทำของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ประสบการณ์ครั้งนี้ลูกๆหนองแวงสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูพจมาน ชาภักดี
ภาพถ่าย : คุณครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom