Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

บูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างบรรยากาศ เติมสีสัน ให้น่าอยู่น่าเรียน

              
     บูรณาการการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างบรรยากาศ เติมสีสัน ให้น่าอยู่น่าเรียน
20210210 01 20210210 02
20210210 03 20210210 04
20210210 05 20210210 06
20210210 07 20210210 08
20210210 09 20210210 09
20210210 11 20210210 12
20210210 13 20210210 14
20210210 15 20210210 16
   
   
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom